Gothic 1 návod par hleda ji

gothic 1 návod par hleda ji

Dostanete ho v Zamlžené věži na východním pobřeží u moře. Býval to asi kdysi maják. Najdete tam kostlivého mága, u kterého najdete první Chromanin, to je knížka.

Celkem jich je šest a všechny je musíte přečíst. Musíte je najít všechny popořadě. Po každém přečtení dostanete v deníku nápovědu, kde je další kniha. Čtvrtý je u jezera, které leží před Novým Táborem. Jsou tam nějaké chatrče, je to na druhém břehu.

Tento úkol dostanete od Lestera a tím ukončíte kapitolu. Běžte do chrámu za Y'Berionem, máte přinést magické ohnisko. Pro ohnisko byl poslán Novic Nyras, ale nevrátil se. Od Y'Beriona dostanete mapu, vydejte se podle ní na cestu. Na konci najdete zmagořelého Nyrase, který na vás zaútočí. Zabijte ho a oberte ho o ohnisko. Vraťte se za Y'Berionem a oznamte mu fakta. Pošle vás s ohniskem za Cor Kalomem. Můžete si říct o odměnu. Jakmile donesete ohnisko Cor Kalomovi, dostanete tento úkol.

Musíte najít silnější výměšek z důlních červů. Pátrání máte začít ve Starém Dole. Jděte tedy do Starého Dolu a promluvte si s Ianem. Nemá na vás čas, protože se porouchalo ozubené kolo v drtičce. Když mu ho doneste, udělá si na vás čas.

V jedné z postraních šachet je stará drtička, vydejte se tam. Sestupte dolů, vykoste důlní červy a seberte ozubené kolo. Vraťte se za Ianem a dejte mu ozubené kolo. Když jsem lezl z tý šachty, jak tam je stará drtička, z toho žebříku jsem vždycky spadnul. Musel sem vylézt nahoru a skočit tam.

Je to asi nějaký svinský bug. Řekne vám, že máte jít za Asghanem, ten je úplně dole, tak se tam vydejte. Řekněte mu ať otevře tu mříž a že vám to povolil Ian. Otevře to jen pod jednou podmínkou, když tam budou dva nebo tři Templáři. Gor Na Vid půjde jenom, když mu dáte lektvar. Gor Na Bar je nahoře u jedné z postraních šachet.

Teď běžte za Asghanem a on vám dovolí otevřít mříž, kterou otevřete navijákem. Probojujte se až ke královně důlních červů a zabijte ji. Neměla by dělat moc velký problém. Seberte vajíčka kolem ní a vraťte se ke vchodu. Promluvte si se všemi třemi Templáři. Ještě oznamte Ianovi, že jste našli hnízdo důlních červů a dostanete basu piva Teď se vraťte do Bažinného Tábora za Cor Kalomem a vyberte si odměnu. Pokud hrajete za Bažinný Tábor, můžete se nyní přidat k Templářům.

Nejsem si jistý, ale myslím, že podmínkou přijetí je Oznámí vám to Templář u vchodu Bažinného Tábora. Pokud hrajete za Starý Tábor, můžete se nyní přidat ke Strážím. Oznámí vám to Drake ve Starém Dole. Podmínkou přijetí je Nebo se můžete přidat k mágům ohně. Pokud hrajete za Nový tábor, můžete se nyní přidat k Žoldákům. Oznámí vám to Jarvis u brány Nového Tábora. Tento úkol dostanete po donesení vajíček královny důlních červů.

Cor Kalom potřebuje knihu, aby mohl použít ohnisko. Knihu ztratil Novic Talas, když ji přenášel ze Starého Tábora. Talase najdete na chrámovém nádvoří. Promluvte s ním a domluvte se, že on vás dovede k jeskyni černých goblinů a vy získáte ukradenou knihu. Talas na vás počká před mostem, přejděte přes most a vysekejte černý gobliny. Pozor na gobliny, jsou docela slabí, ale je jich hodně.

Projděte jejich jeskyni a v jedné truhle je ztracená kniha. Vraťte s Talsem do tábora a předejte knihu Cor Kalomovi. Po vzývání vám Cor Angar dá nový úkol. Musíte jít do skřetího hřbitova. Do skřetího hřbitova se dostanete, když půjdete z Bažinného Tábora a budete se držet řeky nalevo, dokud nenarazíte na most.

Za mostem čeká smečka kousavců. Za nimi narazíte na první skřety. Jděte rovně, dokud neuvidíte velkou lebku, to je vchod do skřetího hřbitova.

Vchod otevřete navijákem nalevo. Projděte sálem a cestou zabíjejte skřety. V tomto sále je spousta výklenků, ve kterých jsou mumie. V mumiích je spousta užitečných věcí jako prstýnky, lektvary a svitky. Některé výklenky jsou zavřené, otvírají se spínači v jiných výklenkách. Na konci se dejte chodbou, která vede do místnosti, kde bojuje Baal Lukor se skřety. Pomozte mu a promluvte s ním, přislibte mu pomoc. Jsou zde tři tunely, nejdříve jděte do toho napravo. Napravo se chodba rozdvojuje, napravo jsou dva skřeti.

Nalevo je mříž, která se otvírá spínačem ve výklenku. Najdete tam polovinu skřetího zaříkadla. Zaříkadlo dejte Baal Lukorovi. Vraťte se a dejte se prostřední chodbou. Tam najdete druhou půlku skřetího zaříkadla, kterou taky předejte Baal Lukorovi. Dírou byste se dostali do chodby napravo.

Za chvíli vám to Baal Lukor přeloží, že je teleportační svitek. Vraťte se a dejte se chodbou nalevo. Dojdete do velké místnosti, kde veprostřed je trochu tuhý skřetí bojovník. Kolem je pár skřetích zvědů, pozabíjejte je i s tím bojovníkem. Potom se postavte na míst, kde stál skřetí bojovník. Baal Lukor vycítí auru, jděte za ním a dá skřetí teleportařní svitek. Použijte ho, přenesete se na druhou stranu zdi, kde otevřete Baal Lukorovi navijákem. Pokecá s váma a vy ho zase povedete.

Až vlezete do místnosti, kde je Meč Smrti, Baal Lukor zešílí a zaútočí na vás, zabijte ho. Vraťte se do Bažinného Tábora za Cor Angarem. Pokecejte a dostanete další úkol. Tento úkol vám zadá Cor Angar, musíte donést pět léčivých rostlin pro Y'Beriona. Ale musí to být ty s oranžovýma a zelenýma lístkama. Nacházejí se v bažině.

Až jich budete mít pět, tak se vraťte. Dají se taky koupit u Fortuna. Teď dostanete teleportační runu do Bažinného tábora. A čeká vás další úkol. Další úkol dostanete od Cor Angara. Teď se Bratrstvo musí spoléhat na plán úniku Nového Tábora.

Dostanete klíč od truhly v Cor Kalomově dílně, kde je almanach a ohnisko. To teď doneste do Nového Tábora. U Rýžového Lorda potkáte Gorna, pokecejte s nim. Jděte do jeskyně a pokecejte s mágem Cronosem.

Jděte tedy za mágy, strážím řekněte heslo a oni vás pustí. Jděte za Saturasem a všechno mu vypovězte. Dejte mu také almanach a ohnisko. Saturas bude chtít najít zbývající čtyři ohniska. Dostanete mapu ohnisek a teleportační svitek k mágům vody. U alchymisty si můžete vyzvednout lektvary. Teď se půjde pro ohniska. Pro tento úkol musíte splnit úkoly - Ohnisko pod kamenným kruhem, Ohnisko v trolím kaňonu, Ohnisko v rozvalinách kláštera a Ohnisko v horské pevnosti.

Vydejte se z Nového Tábora a jděte nahoru napravo podél skály. Jděte pořád dál dokud nenarazíte na Miltena. Pokecejte s ním, všechno vám vysvětlí a dovede vás do hrobky. Dostanete taky svitek zničení nemrtvého, který použijete na nemrtvého strážce. Vejděte do hrobky a zabijte kostlivce, pozor jsou docela tuzí. Potom použijte svitek smrt nemrtvému na strážce. Z mrtvoly strážce seberte skřetí amulet a klíč. Truhlu potom odemknete klíčem, tam je ohnisko.

Teď se vydejte podle mapy pro nejseverněji umístěné ohnisko. Potkáte tam starého známého Diega. Pomůže vám s gobliny. Seberte ze země list z deníku a svitek. Z listu se dozvíte, co svitek je. Použijte svitek na trola a on se změní na trolíka, kterýho v pohodě sejmete. Zkuste použít naviják, ale je zaseklý, Diego ho opraví. Použijte naviják, kterým otevřete bránu k ohnisku. Za vámi se objeví několik gobliních bojovníků.

Vylezte nahoru k ohnisku, bude tam otravovat několik harpií, které rozsekejte. Potom seberte ohnisko a promluvte si s Diegem. Jdete si pro ohnisko na severovýchodě mapy. Potkáte tam Gorna, jak tam kosí chňapavce.

Gorn tam hledá starý poklad. Domluvte se s ním, že budete pátrat spolu. Teďka vás povede Gorn. Jděte za ním dolu, pozabíjejte chňapavce a vyberte truhlu. Byly tam svitky a klíč. Nyní vedete vy Gorna. Vylezte zpět nahoru a přeběhněte po kládě na druhou stranu. Znova pokoste chňapavce a jděte k bráně. Použijte svitek proměna v žíravou štěnici a prolezte.

Použijte naviják, tím otevřete bránu Gornovi. Když půjdete k podstavci, kde mělo být ohnisko, nebude tam. Jděte tedy do podzemí, prosekejte se až k stínové šelmě, tu taky sejměte. Otevřete dveře a vyberte truhly. Potom se vraťte a na nádvoří bude mladý trol, kterého zabijte. Potom vás Gorn opustí. Vraťte se k Saturasovi a dejte mu ohnisko. Jděte si pro poslední ohnisko.

Je to v horské pevnosti na jihu. Na mostě hlídá golem, který lze zabít jen drtivou zbraní. Nedaleko od horské pevnosti je jeskyně a v ní skřetí kladivo. Za mostem potkáte Lestera z Bažinného Tábora. Hledá tam nějaký dokument. Domluvte se, že budete pátrat spolu. Nahoře pozabíjejte harpie a vstupte do pevnosti.

Tady taky rozsekejte harpie. V zadní místnosti je truhla a páka. V truhle je klíč od jiný truhly. Páka otvírá tajnou místnost. V ní jsou kostlivci a dvě truhly, který vyberte. O patro víš jsou zase otravné harpie, zabijte je. Vzadu je jedna truhla a další truhla je na balkoně, v ní je dokument pro Lestera. Dejte ho Lesterovi a on vám dá svitky telekineze.

Tím si můžete přitáhnout ohnisko. Pro ohnisko se dá také skočit. Zase jsem tam měl bug, nemohl jsem vylézt do věže. Dole si promluvte s Lesterem, rozhodne se, že tady zůstane. Vy doneste ohnisko Saturasovi. Teď musíte přesvědčit mágy Ohně, aby se zúčastnili odpálení rudné haldy. Dostanete teleportační runu k mágům vody. Teď se vydejte ke Starému Táboru. Na hrázi potkáte Leeho, řekne vám svůj příběh. Až se dostanete ke Starému Táboru, uvidíte obě brány zavřené. Před západní bránou stojí Milten.

Promluvte s ním a dozvíte se, co se stalo. Starý důl byl zaplaven a Gomez nechal popravit všechny mágy ohně kromě Miltena, který utekl.

U jižní brány je Diego, ten vám vysvětlí dalších pár podrobností a dostanete úkol "Setkání". Pak se vraťte za Saturasem a všechno mu řekněte. Když jsou mágové ohně mrtví, je tu ještě třináctí mág, o kterém se zmínil Saturas. Promluvte si se Saturasem o Xardasovi.

Xardasova věž je na jihu v zemi skřetů. Kupte si svitky ohnivých a ledových kouzel 10ks a vydejte na cestu. Pokud hrajete za mága, tak je nejspíš máte. Vydejte se na cestu. Xardasovu věž poznáte snadno. Cestu k věži hlídají tři golemové. Na kamenného golema platí drtivé zbraně, skřetí kladívko nezradilo. Na ledové golema platí ohnivá kouzla, osvědčil se mi ohnivý šíp. Na ohnivého golema platí zase ledová kouzla, automaticky je dobrý ledový šíp. Z každého golema seberte srdce.

Vyberte tam dvě truhly s rudou a lektvary. Potom si promluvte s démonem a dejte mu srdce golemů. Dostanete teleportační runu do věže. Vyberte tady zas truhly s lektvary. Po žebříku vylezte nahoru za Xardasem. Promluvte si s ním. Řekne vám, že odpálit Rudnou haldu není to správné řešení. A dostanete úkol "Vyhoštěný skřetí šaman". Vraťte se za Saturasem. Ať zvolíte jakoukoli odpověď, úkol bude nesplněn.

Před vyčištěním Svobodného Dolu vás Gorn pošle za Wolfem. Wolf vynalezl způsob, jak vyrobit zbroj z krunýřů důlního červa. Doneste mu 15 krunýřů a on vám ji vyrobí. Potom si ho nezapomeňte vyzvednout.

Do Starého Tábora se teď nedostanete, protože je uzavřený. Stráže u bran na vás zaútočí. Starý Důl byl zaplaven. Aby si Gomez zachoval svou moc, zaútočil na Svobodný Důl a zabral ho. Gomez taky nechal popravil všechny mágy Ohně. Pokud jste hráli za Starý Tábor, tak máte padáka 8- , vykopli vás.

Můžete se přidat k Novýmu nebo Bažinnýmu Táboru. Diego je u jižní brány a od něho dostanete tento úkol. Máte říct jeho kamarádům Lesterovi a Gornovi, že se setkají s Miltenem na obvyklém místě.

Lestera najdete v horské pevnosti na jihu, jak jste hledali ohnisko. Gorn je v Novém Táboře. Gorn je u Saturase nebo na cestě do Svobodného Dolu.

Nebo na svém obvyklém místě u ohně. Xardasova věž se nalézá na jihu v zemi skřetů. Xardas je nekromant, býval mágem ohně. Jeho věž hlídají tři golemové. Poté dostanete teleportační runu nahoru.

Z Xardasovi věže se dá dostat dvěma způsoby. Můžete se někam teleportovat nebo skočit do jezírka vedle věže. Tento úkol dostanete od Xardase. Musíte najít vyhoštěného skřetího šaman Ur-Shaka.

Ur-Shak vám vypoví druhou polovinu Spáčova příběhu. Ur-Shak je ve staré citadele. Ruiny staré citadeli jsou na nejvyšším vršku, který je vidět zdaleka. Dá se tam dostat cestou do horské pevnosti. Nepůjdete do pevnosti, ale dáte se napravo, je tam most. Dá se tam dostat i jinou cestou blíž u Xardase.

Najdete tam Ur-Shaka, jak bojuje se skřetama, pomozte mu. Ur-Shak vám doplní mapu. Potom vám vypoví Spáčův příběh. Vraťte se za Xardasem a pokecejte s ním. Dá vám nový úkol "Cesta do Spáčova chrámu". Tento úkol dostanete po předchozím úkolu od Xardase. Musíte se dostat do Spáčova chrámu. Tento úkol pokračuje v další kapitole. Stará citadela se nachází na nejvyšším vršku v kraji, je to na jih od Starého Tábora. Z citadely dnes zbyly jen ruiny a přebývá tam skřetí šaman Ur-Shak.

Tento úkol dostanete od Ur-Shaka. Vydejte se tedy do Svobodného Dolu přes Nový Tábor. U Saturuse vás osloví jeden mág, máte se sejít s Gornem, který na vás čeká na cestě do dolu.

Jděte tedy za Gornem a proberte s ním převzetí Svobodného Dolu a ještě vám řekne, že s vámi chce mluvit bandita Wolf. Za jděte za Wolfem, který vám dá úkol "Krunýř důlního červa". Teď se vraťte za Gornem a běžte převzít důl. Dostanete klíč od vrátnice s navijákem. Naviják otvírá mříž do Svobodného Dolu.

Až dorazíte k dolu, tak vám Gorn řekne, že až budete dole, tak za váma přijde. Projděte do vrátnice nepozorovaně, aby vás Jackal neviděl. Otevřete vrátnici a otočte navijákem, za chvíli přijde Gorn. Gorn Jackala a Strážce klidně zabije sám. Na začátku zabijte Strážce a řekněte Gornovi, ať hlídá vchod, zvládnete to sami. Máte dvě možnosti, jak důl projít. Můžete v první místnosti slézt dolů nebo můžete jít rovně. Když slezete dolů, tak narazíte na důlní červy.

Potom seskákejte dolů a pozabíjejte důlní červy. Vyleze nahoru a za chvíli narazíte na kamaráda Ur-Shaka Tarroka. Bude chtít, abyste mu našli jeho lék. Seskočte dolů a tam pozabíjejte zase důlní červy. Nezapomeňte sbírat krunýře důlních červů na úkol "Krunýř důlního červa".

Pokračujte dále, tam v temném koutě by měla být Tarrokova medicína. K Tarrokovi mi nešlo vyskočit, tak jsem to celý obešel.

Vylezte po dřevěném lešení do další jeskynní místnosti. Zde pozabíjejte Stráže a jděte dále. Vylezte po žebříkách nahoru a tam zase zabijte Stráže.

Slezte dolů k důlní drtičce, pozabíjejte důlní červy a vraťte se nahoru. Teď vyjdete na tom místě, kde jste začínali. V celém dole pozabíjejte Stráže. Pak se dostaňte za Tarrokem a dejte mu jeho medicínu. Ohnivou ještěrku naleznete na pláži, která je na severovýchodě. Pozor na ně, jsou dost nebezpeční.

Použijte prstýnky a amulet s ochranou proti ohni. Trol je v trolím kaňonu. To je tam, kde jste s Diegem hledali ohnisko. Kupte si u Xardase svitek zmenši nestvůru, tím trola v pohodě dostanete.

Tento úkol dostanete už v minulé kapitole. Před městem znova potkáte Ur-Shaka, pokecejte s nim. Dozvíte se, jak se dostat do chrámu. Otevřete si navijákem a jděte do jeskyní. Jsou tam tři truhly, které vyberte. V jedné je zmiňovaný teleportační svitek, který následně použijte. Vstupte do Spáčova chrámu. Přejděte přes rozbitý sloup na druhou stranu. V následující místnosti pozabíjejte kostlivce a kostlivého mága. Jděte nalevo a zmáčkněte spínač, otevře se vám vchod a vejděte.

Nalevo a napravo se otevřou cely s kostlivci. Zabijte je, v celách zmáčkněte spínače a otevře se vám cesta dál. Tady musíte spustit tři spínače ve správném pořadí. Já jsem to měl prostřední, levý a pravý. Když zvolíte správnou kombinaci spustí se malá animace. Vraťte se do místnosti, kde byl kostlivý mág.

Otevřeli se vám dveře dole do tunelu a nahoře za kostlivým mágem. Vydejte se za těmi druhými. Zase zabijete kostlivce i s jejich mágem. Jděte nalevo zase zmáčkněte tlačítko a vejděte. Vevnitř je chrámová stráž, zabijte ji zmáčkněte levý spínač. Ve výklenků jsou nějaké věci. Spínačem otevřete dveře, mříž v tunelu a sloupy sjedou dolů. Vraťte se do místnosti s druhým kostlivým mágem. Pokračujte cestou, kde stál kostlivý mág.

Zabijte ho seberte mu jeho čepel. Takovéhle čepele naleznete u každého nemrtvého šamana, rozhodně je nezahazujte, jsou potřeba k dohrání hry.

Čepel zabodněte do relikviáře, tím otevřete východ. Vraťte se a vyskákejte po sloupech, které vám vyjely. Zabijte chrámovou stráž a pokračujte chodbou. Zabijte ho a seberte jeho čepel. Jděte do místnosti za ním, tam vyskočte na výstupek.

Otevře se mříž dolů. Když vyskočíte ještě jednou na výstupek, zasunou se bodáky dole. Skočte dolů, vyberte tam mumie a zmáčkněte spínač na sarkofágu. V mumiích jsou skvělé lektvary, které zvyšují permanentně vaše statistiky. Teď jděte temným tunelem ze začátku, v tunel se rozdvojuje, jděte vpravo. Vyskočte nahoru, tam pozabíjejte kostlivce a chrámovou stráž. Vlezte do místnosti se třemi spínači. Postupně je zmáčkněte všechny. Sejměte ho a nezapomeňte vzít jeho čepel.

Tu potom zabodněte do relikviáře, tím otevřete mříž u vchodu. Vraťte se do tunelu a jděte doleva až nakonec. Na konci vylezete do obrovského prostoru.

Jsou zde dvě místnosti a vchod s mříží, před kterou stojí Templář. Jděte do místnosti nalevo, na stěně najděte spínač a zmáčkněte ho. Otevře se tajná místnost. Na jedné stěně je vysoko spínač. Jděte do vchodu a střelte do něj střelnou zbraní. Místnost se na chvíli zavře a vysunou se bodáky.

Musíte dát pozor na bodáky. Otevře se další stěna, kde je další spínač. Zase použijte střelnou zbraní, protože je moc daleko. Párkrát do něj střelte a místnost napravo se otevře. Jsou tu zase tři spínače, musíte je zmáčknout ve správném pořadí levý, pravý a prostřední. Když zvolíte špatnou kombinaci, objeví se menší démon, dá se na tom dobře nalevelovat. Až zvolíte správnou kombinaci a otevře mříž za Templářem. Templáře Gor Boba sejměte a jděte dál. Jděte dál a zabíjejte fanatické Templáře a chrámovou stráž.

Jsou tu dva východy a taky tunel, do kterého seskočte. V tunel jděte doleva a potom dolů. Najdete tam pěknou sekeru Pěst Barbara, deníček a truhlu, kterou vyberte. Z deníčku se dozvíte o meči, kterého se skřeti bojí, je to Uriziel nejmocnější meč ve hře Vraťte se nahoru do tunelu a jděte po ochozu kolem až do velké jeskyně s lávou a ostrůvkem uprostřed.

Dá se tam dostat i z místnosti, kde byli chrámové stráže a fanatičtí Templáři, ale budete muset proskákat bodáky. Ve velké jeskyni s lávou musíte po ochozu projít tři místnosti. V každé místnosti jsou démoni a jeden spínač. Musíte aktivovat každý spínač, aby se vám vysunul most k ostrovu uprostřed. Jděte na ten ostrov. Jděte do budovy, ale vlezte tam bokem, jinak když půjdete hlavním vchodem, tak zemřete.

Z oltáře vezměte Uriziel, a taky nezapomeňte vzít šamanovu čepel. Z místnosti vyjděte opět bokem. Vraťte se do tunelu a jděte na druhou stranu. Dojdete do další místnosti s lávou a ostrovem uprostřed. Na ostrově je spínač, který když zmáčknete,  sjedete dolů.

Tam aktivujte levý i pravý spínač a zabijte důlní červy. Spínači otevřete mříže od zelené budovy. Vraťte se, tlačítkem nalevo si přivolejte plošinu a vjeďte nahoru. Vraťte se tunelem do místnosti, kde byla chrámová stráž a fanatičtí Templáři. Nyní jste v místnosti  s lávou, kde jste sjeli dolů, ale na druhé straně. Pozabíjejte všechny fanatické templáře, démony a chrámovou stráž. Projděte si zelenou budovu, naleznete zde další pěknou sekeru Pěst trola.

Šamana zatím nemůžete zabít, tak se vraťte ven. Cestou zabíjejte důlní červy a vylepšenou chrámovou stráž. Teleportujte se ke Xardasovi a pokecejte s ním. Řekněte mu, že jste se dostali do chrámu. Ukažte Xardasovi podivný meč, který jste našli ve Spáčově chrámu. Budete potřebovat obnovit jeho kouzelnou auru.

Xardas vám poradí, že máte hledat v jeho staré věži a dá vám klíč od truhly. Ta věž se nachází na jezeře mezi horskou pevností a starou citadelou. Vydejte se tam, je to blízko Xardase. Proplavte do jeskyně, je tam spousta nemrtvých, které pozabíjejte. Nalevo je truhla se zbrojí a teleportační runou do Starého Tábora.

Napravo jsou nějaké drobnosti. Teleportujte se k mágův vody, bude tam váš kámoš Milten. Odejděte s Miltenem do knihovny a promluvte si. Domluvte si s ním pomoc a sejděte se u Rudné haldy. Vchod k Rudné haldě je za Saturasem. Až tam Milten přijde, dejte mu magickou formuli. Spustí se video, jak transformujete magickou sílu z haldy do meče.

Od teďka se nemůžete teleportovat k mágům vody, jinak na vás zaútočí. Když se tam teleportujete a necháte si aktivní kouzlo, myslím, že na vás nezaútočí. Toto je závěrečná kapitola, tak si ještě zajděte pořádně užít. Použijte teleportační runu do Starého Tábora, kterou jste našli ve stáré Xardasově věži. Potom zajděte do hradu na kafe za Gomezem Sejměte ho i s jeho pobočníky. Scar má nejlepší jednoručák ve hře. Je tu opravdu spousta skvělých věcí od zbraní až po magické předměty.

Gomez má dva klíče. Jeden je od vězení, zajděte tam. Vchod je nedaleko, kde seděl Bullit. V jedné cele je kovář Stone, osvoboďte ho. Ten vám na oplátku něco vyrobí, nebo vylepší vaši Starobylou rudnou zbroj. Druhý je od truhly v prvním patře, je tam další Pěst trola. Ten klíč je taky od skladu, ale nějak nejde otevřít. Vydejte se na místo, kde byl Fisk a Dexter. Vyskákejte po chatrčích a vylezte nahoru. Projděte místnosti, dostanete se do skladu z druhé strany. Nic moc tam není.

Můžete pokosit i Stíny a kopáče. Potom vyrazte do skřetího města. Teď máte skvělé vybavení, můžete jít vykosit skřetí město. Odevzdejte jej Saturasovi a úkol je splněn.

Gothic 1 Gothic 2 G2: NH Gothic 3 G3: Ostatní Koupit Gothic 1. Ostatní Koupit Gothic 2. Inventář Kamenné tabulky Opasky Zbraně Zbroje. Články Bugy a kuriozity Články a interview Community Patch 1. O sekci Co je to modifikace Seznam modifikací. Textury Přehled všech galerií. Filmy Přehled všech filmů Gothic: Hlavní sekce O čem je tato sekce? Gothic 1 Technické problémy Zákysy Obecná diskuse Bugy a fígly.

Gothic 2 Technické problémy Zákysy Obecná diskuse Bugy a fígly. Gothic 3 Technické problémy Zákysy Obecná diskuse Bugy a fígly. Modifikace Módy pro Gothic 1 Módy pro Gothic 2:

... květen e) NávodKapitola 1 - HrozbaCílem první kapitoly je dostat se do horní čtvrti města Khorinis a promluvit si s vrchním velitelem e) Návod Máte ji donést pánev od obchodníka, řekněte si o peníze. Za pár dní vás zastaví jeho poskok Meldor, který pořád hulí. Dojděte až k šéfce Cassie, která vás přijme. Pokračování velice úspěšné fantasy RPG Gothic je tu a navíc i data disk Diccuric mód! *Arduška* 1) Cesta do města. Dva žoldnéři Tím se přivoláte pár mrchožroutů a ti odlákají vlky. Případně Mimo to vám Alwin řekne, že Karmakk hledá ten roh. . Přečtete si ji a potom sejměte nějakou mouchu a seberte ji žihadlo. 3. srpen O nutnosti návodu k vynikajícímu Gothic II (recenze #1, recenze #2) nás přesvědčily četné dotazy a kláštera Ohnivých Mágů, splnit startovní zkoušky a pak hledat vědění v nováčkovském úboru. Za pár zlaťáků vám také odhalí, kdo touží po vašem krku. Sklidíte-li pole, sníží vám ji o deset zlatých.

Paula wild video seznamka sms

Alemán maduras mamadas de mujeres eyaculando folladoras porno videos hentai x chicas xxx tias guarras alexis texas hd toro pprno gratis chicas meando penes eyaculando ancianas gordas vídeos de gorditas videos gratis putas xx hotporn porno amater sexso gratis x maduras calientes porno corrida vaginal mujer cachonda porno hd puta xxx putas lesbianas peliculas porno abuelas videos porno videos porno gratis xxx maduras gratis videos xxx milfxxx videos porno gratis videos lesbianas porno con porn tube videos porno abuelas secretaria vídeos porno hd hd mujeres vestidas y culonas silvie delux 18 xxx en hd hd 1080 videos hentai pollas grandes maduras españolas follando con ancianas gordas videospornoxxx sandra milk rubia xxx porno transesual maduras jodiendo follando vidios pornos de tetonas videos xxx porno madrastras xxx en hd videos porno entre lesbianas videos bixesuales vidios de madres abuelas conos peludos desnudos super grandes naturales mom and son xxx putas gratis en español videos porno gordas desnudas videos trabestis pajinas porno porno en la playa gordas follando videos porno xxx ver vidios porno striptease xxx viejos ver videos actrices porno actrices gordasxx gordas gratis vídeos porno de masajes streaming porn anal muy calientes xxx rubias desnudas buscar porno gratis xxx maduras cachondas porno españil bajar porno eyaculacion femenina follando en vivo video x shizuka desnuda sofia rose embarazada el culo pajas a tope video morena follando interracial videos xx videos porno video porno de madura tube milf follando hombres videos pornos de lesbianas porno xxx hentai hardcore porno.

con gorditas hombres desnudos mujeres folladas abuela xxx madres pelicula porno xxl gratis samantha bentley negros chicas amateurs peliculas sexo con gorditas calientes follar viejas vídeos porno gratis lesvianas maduras bullporn porno porno gratis en la mejor porno maduras calientes negra tetona masturbandose nekane sweet porno squirt video de tetonas maduras con viejas negras pornotube hd porn videos gratis sexo vidio videos gratis porno gratis travestis sado videos x videos porno morenas videos porno mujeres haciendo el amor xxx famosas es.

con sexo xxx brutal intercambio de folladas videos de masajes xxx culonas gratis xxmaduras super tetas grandes videos porno video xxx tias buenas jovenes videos teens gordas folladas tetonas latinas xxx videos sexo videos gratis maduras follando chicas desnudad hd porn porno de dibujos porno gratis mejores folladas follar porno trio amateur español gratis castin porno viejas milf vids porn 18 porn videos peludas follando vidios trio xxx españolas xxx follando pelis porno hd nacho vidal ver videos xxx follar con maduras muy grandes penes casting xxx videos cunnilingus mangas hentai porno maduras sexo hentsi vídeos porno caliente videos porno en la secretaria follando tias buenas videos porno español chicas orinando sexo con videos de sexo con porno nekane tias con jovenes sofia rose videos porno trans porno lesbianas follando por dinero sexo xxx videos porno español gratis video x videos porno porn tetas grandes lamida de porno maduros videos parejas porno español porno madura x gratuitos follandose muy porno barbosa hardporn cachondas tias buenas jovenes desnudos tetonas orgias amater quiero ver video porno español porno españoles sexos gratis de maduras videos de travestis porno fotos de masajes gordas videos de tetonas videoporn casting español gratis videos hd amateur hd videos x de lesbianas follando porno años 70 video gratis videos de mujeres follando al fontanero sexo grupal videos porno bueno follar anime porn tube videos porno juegos porno abuelas cumloaders madura embarazadas amateur español gratuito porno mamadas cachondas ancianas gordas gratis actrices porno español videos de actrices porno francesas se folla a joven nenas calientes pollas fayna vergara videos porno gratis descargar vídeos de lesbianas vicky storm super tetonas folladas es porno gratis abuelas follando tias en el culo phorno vídeos eróticos videos eroticos videos gratis porno gratis maduras swinger porno españoles coños x videos porno lesbicas video porno con maduras videos x en hd videos porno playa fetichismo pies videos porno chicas folladoras comiendo coño sexo grtis gorditas videos porno cachas porn tube videos d sexo sexotube mujeres porno cachas videos hd teen anal videos de putas videos porno embarazadas porno grati poeno español porn videos maduras desnudas vídeos porno gratis sado videos xxx porno con tetas grandes naturales chochos porno porno chicas muy xorras videos porno tube conexion samanta porno gratis porno brutal tetas videos gratis de negras x porno con negros videos pajas gratis en español videos hentaixxx viejas peludas videos teens corridas femeninas videos de maduras porno árabe trans videos porno melani rios videos de lesbianas monjas ama de españolas las mejores videos ponor gratis videos pornod porno porno maduritas hd cuarentonas calientes cunnilingus videos español tetonas follando gratis mujeres videos gratis maduras cumlauder en español videos gratis amater madura follando gordo follando tetonas fetichismo pies lesvianas pareja joven pelis x gratuitos folladas por el culo xxx negras sasha grey videos pornos gratis vidos porno xl tube porno gratis pollas porno gratis folladas es porno porno maduras morenas maduras casting porn hentai hd porn porno twink gorditas porno castellano lesvianas gratis videos cunnilingus porn videos pornos grstis videos porno chicos follando con viejosfollando chicas porno en español abuelas peludas viejos porno strapon porn tube masaje con videos x-art video porno masajes eróticos videos de viejos follando negra follando sexo videos de polla porno amater videos porno en hd travestis en la calle videos cumloader aprender a su vecina chicas sexo porno abuelas gratis follando video tetas gordas follando gordas videos de maduras eroticas videos de lesvianas amater corridas xxx chicas amater sexso gratis coumluder porno viejas vídeos gratis porno pollas grandes mujeres hermosas desnudas videos porno hd porno con gordas porn videos x en español maduras ver videos x en fiestas sexo manga porno grati sexo asiatico latina porno videos de lesbianas videos xxx gratis en español xxx folladas por el amor video porno de masturbacion femenina follando hentai hardcore tios follando sexo porno porno español porno de negros follando porno de gorditas españolas follando con monjas rubios bideos pornos gratis veteranas follando videos bdsm porno.

con viejos xxx videos porno madura sexo gratis ver videos gratis haciendo pajas con embarazadas mejores páginas porno videod porno anal brutal xxx vídeos gratis videos caseros lesbianas viejas guapas desnudas zorras dunia montenegro maduras poprno mujeres desnudas viejas x gratis cougar porn julia de travestis lesvianas videos eroticos videos maduritas porotube porrno español grati porno español xxx maduras porn videos videos lesvianas cosplay babes porno follando videos gratis lesbianas porno milfs porno.

con ver pelicula porno en español chochos jovenes follando viejas gordas videos pprno español abuelas videos xxx madres videos porno para chicas tocandose moras xxx 18 vids videos pornod videos lesbianas petardas cumlouder videos de trios amateur tube chicas tocandose moras xxx travestis desnudas follando vidios gratis en la folla a su hija corrida anal hd vídeos follando ver peliculas xxx masaje anal rubias putas videos gratis maduras best hd pareja española enana follando xxx videos porno osos rihanna porn tube porno de putas monica beluchi porno.

Gothic 1 návod par hleda ji

MASTURBACE PENISU CZECH STREETS LENKA